Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk De wereld aan je voeten

 • Reflexzone therapie valt onder de complementaire zorg. Dit is aanvullende zorg, die gegeven wordt naast de zogenaamde eerstelijnszorg. Complementaire zorg komt niet in plaats van de reguliere zorg maar vormt daarop een aanvulling.
 • Ik stel geen diagnose maar ga samen met u op zoek naar de beste behandeling.
 • Ik ga ervan dat u zich, indien nodig, eerst gemeld heeft bij een arts voor het stellen van een diagnose.
 • Een behandeling in de praktijk kan toegepast worden naast de reguliere zorg die u eventueel volgt.
 • Een behandeling kan alleen toegepast worden wanneer de therapeut daartoe aanleiding ziet op basis van de afgenomen anamnese en vanuit haar visie dat zij iets kan betekenen voor u.
 • Om tot een goed behandelplan te komen is het van belang dat ik alle noodzakelijke informatie ontvang.
 • Wanneer u akkoord gaat met de voorgestelde behandeling starten we een behandeltraject.  Ik ga er hierbij vanuit dat u de daaruit voortvloeiende adviezen in acht neemt.
 • Wanneer er producten worden geadviseerd is het altijd aan u om te bepalen of u deze adviezen opvolgt. Ik geef geen adviezen met betrekking tot het huidige gebruik van medicatie.
 • De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard van de klacht en resultaten. Na 3 tot 5 behandelingen volgt een evaluatie.
 • Tijdens en na de behandeling kunnen er reacties optreden, hiervan stel ik u op de hoogte.
 • Wanneer u een afspraak niet na kunt komen, verwacht ik dat u deze tenminste 24 uur van te voren annuleert. Anders ben ik helaas genoodzaakt om de kosten in rekening te brengen. Het inhoudelijk wijzigen van de afspraak dient ook ten minste 24 uur van te voren aangegeven te worden. Voor afspraken op maandag dient de annulering ten hoogste op de vrijdag ervoor gedaan te worden.
 • Ik streef ernaar om zo hygiënisch mogelijk te werken. Ik verwacht van mijn cliënten ook een hygiënische instelling.
 • Ik handel volgens de geldende regelgeving welke in de reglementen van de beroepsvereniging zijn vastgelegd.
 • Betaling van een consult dient contant of per bank voldaan te worden. Een factuur wordt verstrekt.
 • Er is klachten regeling vanuit de VNRT beschikbaar. Als licentie lid van de VNRT ben ik verplicht, op grond van de Wkkgz een klachtenregeling te treffen. Dit wordt geregeld via de VNRT. Tevens ben ik aangesloten bij SCAG (stichting complementaire en alternatieve gezondheidszorg). Het centrum voor klachten- en geschillen afhandeling in de complementaire zorg.
 • Alle persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij daar toestemming voor is gegeven.
 • Het tekenen van een behandelovereenkomst is verplicht gesteld door de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomt (WBGO). Bij aanvang van het 1e consult kunt u deze  doorlezen en voor akkoord tekenen. Hier staat tevens in vermeld hoe de privacy wordt gewaarborgd.